POLİTİKALARIMIZ

POLİTİKALARIMIZ

Arın Orman Ürünleri kendi sektöründe en güvenilir ve tercih edilir olmayı ilke edinmiş, yönetim ve kalite politikasını bu doğrultuda düzenlemiştir.


Şirketimiz bünyesindeki tüm çalışanlar Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini ana ilke olarak benimsemiştir. Çalışanlarımız bu sistemleri uygulamaktan, geliştirmekten ve gerekli kaynakları sağlamaktan sorumludur.


Kalite Politikamız;

 • ARIN "Kalite Kültürünü" oluşturmak,
 • ARIN içerisinde kalite standartlarını yerleştirmek,
 • En yüksek performansa ulaşabilmek için gerekli şartları oluşturmak,
 • Müşteri memnuniyeti sağlamak, iç ve dış gereklilikleri karşılamak.

 

Çevre Politikamız;

 • Toplum ve çevreye saygılı olarak çalışmak,
 • Küresel kaynakları korumak ve enerji verimliliğini sağlamak,
 • Kirliliğin önlenmesini, atıkları azaltmayı, öncelikle geri kazanımı olmak üzere atıkların ber tarafını sağlamak.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız;

 • Tüm çalışanlar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin tüm faaliyetlere yayılmasını sağlamak,
 • Çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bireysel sorumluluk almaya teşvik eden bir kültür geliştirmek,
 • Kaza ve meslek hastalıkları riskini en aza indirmek.

 

Bu politikalar çerçevesinde;

 • Tedarikçi ve müşterilerimizi, sürekli gelişmeyi amaçladığımız kalite,çevre,iş sağlığı ve güvenliği alanlarında bize katılmaya teşvik etmek,
 • Yürürlükte olan tüm yasa ve yönetmeliklere uymak,
 • Yönetim sistemlerimizi uluslararası kabul edilmiş standartlara göre sürekli canlı tutmak,gözden geçirmek ve geliştirmek.

Çözüm Ortaklarımız